Sunumlar

Tohum Fon çalışmaları esnasında hazırlanan eğitim, tanıtım ve firma sunumlarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Bu animasyon Tohum Genç Girişimci Fonu’nun nasıl çalıştığını özetlemektedir.  
Tohum Genç Girişimci Fonu Girişimhane tarafından yapılandırılmakta olan Girişimcilik Odaklı Eğitim Modeli’nin bir pilot uygulamasıdır. Bu sunumda bilgi çağında başarılı olmak için kişilik geliştirme odaklı eğitim modeli hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu sunumda Tohum Genç Girişimci Fonu’nun girişimci gençler için neyi hedeflediği ve bu fonu kullanmak isteyen gençlerin ne yapmaları gerektiğini açıklıyoruz.