Yatırımcı

Tohum Genç Girişim Fonu gençlerimizin bilgi çağında ihtiyaç duyacakları anahtar kişilik özelliklerini ve iş yapma tecrübe ve alışkanlıklarını kazanabilmeleri için oyun tabanlı bir eğitim modelidir.

Bu radikal eğitim sistemine destek vermek için tüm ebeveynleri fona yatırımcı olmaya davet ediyoruz. Yatırımcı olmak isteyenler bu sayfanın altındaki yatırımcı başvuru formunu doldurarak ön kayıtlarını yapabilirler.

Aynı yetişkin girişimciler gibi bu yapı içerisinde çalışan gençler de hayallerini gerçeğe dönüştürürken çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyacaklardır. Eğitim ve yönlendirme fon danışmanı olarak görev yapan öğretmenler ve ticari hayattan gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmaların ihtiyaç duyduğu sarf malzeme, araç ve gereçler firmaya verilen parasal kaynak tarafından sağlanacaktır.

Tohum fonu tarafından verilen finansal destekler fonun sermayesinden, fonun sermayesi de fon yatırımcıları tarafından sağlanmaktadır. Fona yatırım yapan kişiler fonun sene sonu karından yapmış oldukları yatırımın oranına göre kar alırlar. Yatırımcılar fon tarafından desteklenen tüm girişimlerin finansal ve operasyonel gelişmeleri hakkında periyodik raporlar ile bilgilendirilirler.  

Tohum fonunun doğal yatırımcıları Tohum programında çalışma yapan öğrencilerin velileri olacaktır. Ancak fona yatırım yapabilecek kişiler veliler ile sınırlı değildir. Gençlerimizin radikal bir model içerisinde katma değer üretebilen ve iş yönetmenin inceliklerini erken yaşta öğrenmiş bireyler haline gelmesini isteyen herkes Tohum fonuna yatırımcı olabilir. 

Yatırımcı Ön Kayıt Formu