Girişimci

Tohum Genç Girişim Fonu üniversite öncesi tüm yaşta girişimcilere iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardım etmek için yanlarındadır.

Aşağıda Tohum programları hakkında temel bilgileri bulabilirsiniz. İş fikirleriniz için başvurunuzu sayfanın en altındaki formu doldurarak yapabilirsiniz. 

Tohum Ne Değildir 

Yanlış anlamaları önlemek için Tohum programlarının ne olmadığını vurgulamamızın faydalı olduğunu düşünüyoruz.

  • Tohum programı bir ders değildir. Tohum programları çerçevesinde yapılan çalışmalar klasik okul dersi değildir. Devam zorunluluğu yoktur. Ödev veya sınıfta ders dinleme şeklinde uygulamalar içermez. Her girişimci kendi firmasının başarılı olması için gereken çalışmaları belirlemek ve bunları uygulamak ile sorumludur. 
  • Tohum programlarında başarı sınav ile ölçülmez. Tohum programları içerisinde kurgulanan girişimlerin başarısı bir sınav ile ölçülmez. Firmaların başarısı gerçekleştirdikleri finansal kar, ve bunun ile eş önemde, bu çalışmalar esnasında elde edilen tecrübenin miktarı ile ölçülür.
  • Tohum programları bilim projeleri değildir. Tohum programlarından destek alabilmek için sunulan fikrin ekonomik katma değer üretmesi şarttır. Sadece teknik bir konu üzerine herhangi bir kazanç olasılığı olmayan çalışmalar Tohum çalışma kapsamına girmez. 
  • Tohum programı hibe desteği değildir. Program kapsamında çalışan her girişimci Tohum ekosistemi içerisinde anonim şirket yapısında bir firma oluşturur. Fondan aldıkları yardım karşılığında firmalarının kazanç beklentileri ve talep ettikleri destek miktarına göre firmalarının belli bir hissesini Tohum fona verirler. Firmalarının gerçekleştirilen karı dağıtılmış olan hisseler oranında dağıtılır.

Tohum Programı Nasıl Çalışır

Tohum programı aşağıdaki dört adımda ilerler:

  • İş fikrinin oluşturulması. Başvuru yapacak girişimci gerçek hayatta karşılaştığı bir ihtiyacı belirler. Bu ihtiyaca cevap verecek bir çözüm fikrini ortaya koyar. Bu çözümün hayata geçirilmesi için gerek duyduğu finansman miktarı ve öğrenmesi gereken bilgi başlıklarını listeler. Çözümün kime hitap ettiğini (müşteri) ve çözümün nasıl bir finansal getiri yaratacağı (kar) hakkında hesaplamalar hazırlar.
  • Destek ön başvurusu yapılması. Oluşturulan iş fikri Tohum destek programlarından yararlanmak üzere Tohum sitesi üzerinden fon yöneticilerine yollanır.
  • Proje sunumunun yapılması. Ön başvurusu kabul edilen projeler fon yöneticilerinin sorularını cevaplamak, iş fikrinin detayları ve ihtiyaç duyulan desteğin içeriğinin tartışılması için haftalık fon toplantısında sunulur.
  •  Proje destek önerisinin alınması. Tohum fon yöneticileri yapılan görüşmeler ışığında girişimcinin iş fikrini yatırıma uygun bulmaları halinde firmanın ihtiyaç duyduğu destekleri ne şekilde sağlayacağı ve bu destekler karşılığında firmanın ne kadarlık hissesinin fona verilmesi gerektiğini belirten öneriyi girişimciye sunar.
  • Firma çalışmaları. Yapılan çalışmalar çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşılan destek (finansal, eğitimsel, lojistik) girişimcinin firmasına verilir. Haftalık olarak girişimci firmasının çalışmaları hakkında ilgili Tohum fon yöneticisine bilgi verir.

Destek Başvuru Formu